Tin Tức & Sự Kiện

Tổng Công ty Tín Nghĩa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sáng ngày 20/4/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID) tổ chức theo hình thức trực tuyến đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều nội dung quan trọng đều đạt được sự nhất trí cao và thông qua của các cổ đông tham dự. […]