Tầm Nhìn – Sứ Mệnh

Tầm nhìn

Tín Nghĩa sẽ phát triển thành Tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh đa ngành, có thị trường trong nước và thế giới, đủ sức cạnh tranh và hội nhập.

Sứ mệnh

Chúng tôi tìm kiếm, khơi dậy tiềm năng của xã hội, nhận biết và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng để cùng hướng đến một cuộc sống thịnh vượng, bền vững.

Triết lý kinh doanh

Chúng tôi chịu trách nhiệm hòan tòan với những gì mình làm, sẵn sàng hợp tác cùng đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh mới trên quan điểm hai bên cùng có lợi, cùng phát triển. 

Giá trị nền tảng mà Tín Nghĩa hướng đến là niềm tin và sự hợp tác của khách hàng và xã hội. Tín Nghĩa cam kết chất lượng cho mọi sản phẩm và dịch vụ của mình đồng thời mong muốn hợp tác lâu dài với mọi khách hàng, mọi đối tác. Với chúng tôi điều quan trọng sống còn là phải luôn giữ uy tín trong giao dịch và hợp tác. “Tín Nghĩa” là nền tảng của sự thịnh vượng và là phương châm cho sự phát triển bền vững của chúng tôi. 

Chiến lược kinh doanh

Tập trung phát triển các ngành nghề với thế mạnh vốn có, ưu tiên các lĩnh vực có hiệu quả và mang tính bền vững, lâu dài nhằm khai thác tối đa các nguồn lực của doanh nghiệp, cùng góp phần tạo ra nhóm sản phẩm, dịch vụ đa dạng với chất lượng đã được khẳng định khi cung cấp đến khách hàng và đối tác.