Liên Lạc

Thông tin liên lạc

Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa

Địa chỉ: Đường số 6, KCN Tam Phước, P. Tam Phước, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.351.2063

Email: tamphuocip@tinnghiacorp.com.vn

Gửi yêu cầu