Giới Thiệu Công Ty

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

Tên tiếng Anh: TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: TIP

Vốn điều lệ: 650.078.570.000 đồng

Trụ sở chính: Đường số 6, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại: 0251-351-2063

Email: tamphuocip@tinnghiacorp.com.vn

Website: www.tinnghiaip.com.vn

Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa được cổ phần hoá từ Xí nghiệp Dịch vụ và Phát triển Khu công nghiệp Tam Phước theo Quyết định số 222/CV-TU ngày 24/9/2007 của Tỉnh ủy Đồng Nai, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600964611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 08 tháng 01 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 04 tháng 01 năm 2023.

Trải qua hơn 20 năm hoạt động, từ một Xí nghiệp hoạch toán phụ thuộc chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, với mã chứng khoán là TIP được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE từ ngày 06/6/2016, với 02 lần điều chỉnh tăng vốn điều lệ, Công ty đang hướng đến là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và bất động sản dân dụng trong tỉnh Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ.