VỀ TÍN NGHĨA

Trải qua hơn 20 năm hoạt động, từ một Xí nghiệp hoạch toán phụ thuộc chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Việt Nam – Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ngày 06/6/2016, với 02 lần điều chỉnh tăng vốn điều lệ, Công ty đang hướng đến là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và bất động sản dân dụng trong tỉnh Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TIN TỨC & SỰ KIỆN