Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức

18/01/2018 17:32:17

Ông Nguyễn Hiếu Lộc – Giám đốc

Điện thoại: 02513.512.477

Email: loc.nh@tinnghiacorp.com.vn

 

Ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Giám đốc – Đại diện công bố thông tin

Điện thoại di động: 0913 116 011

Điện thoại bàn: 02513.512.063 (116)

Email: hung.nq@tinnghiacorp.com.vn

 

Ông Nguyễn Quốc Nam – Phó Giám đốc

Điện thoại đi động: 0919 885 948

Điện thoại bàn: 02513.512.063 (113)

Email: namtimex@gmail.com

 

Bà Nguyễn Thị Ly – Kế toán trưởng

Điện thoại di động: 0919 813 806

Điện thoại bàn : 02513.512.063 (107)

Email: ly.nt@tinnghiacorp.com.vn

 

Bà Phan Thị Tú Nhi – Trưởng phòng Hành Chính – Nhân sự

Điện thoại di động: 0989 870 090

Điện thoại bàn : 02513.512.063 (102)

Email: nhi.ptt@tinnghiacorp.com.vn

 
Ông Huỳnh Quốc Cường – Trưởng phòng Kinh doanh – Hạ Tầng

Điện thoại di động: 0911 499 099

Điện thoại bàn : 02513.512.063 (110)

Email: cuong.hq@tinnghiacorp.com.vn

 

Bà Khổng Thị Thu Trang – Trưởng phòng Môi Trường

Điện thoại di động: 0903 147 858

Điện thoại bàn : 02513.512.634

Email: trang.ktt@tinnghiacorp.com.vn

Sự kiện nổi bật

su kien noi bat

Từ khóa nổi bật

Ngày Hội Cà phê Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi

Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa

Địa chỉ: KCN Tam Phước, Đường số 6, P. Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (84-251) 351 2063
Fax: (84-251) 351 2479
Email: tip@tinnghiaip.com.vn

Video

Ban quản lý các Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH
CÔNG TY CỖ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA Á CHÂU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA