Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức

18/01/2018 17:32:17

 

Ông Phan Anh Dũng – Giám đốc

Điện thoại bàn: 02513.512.063

Email: dung.pa@tinnghiacorp.com.vn

 

Ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Giám đốc – Đại diện công bố thông tin

Điện thoại di động: 0913.116.011

Điện thoại bàn: 02513.512.063 – Ext: 116

Email: hung.nq@tinnghiacorp.com.vn

 

Ông Nguyễn Quốc Nam – Phó Giám đốc

Điện thoại đi động: 0919.885.948

Email: nam.nq@tinnghiacorp.com.vn

 

Ông Đỗ Hoài Thu – Phó Giám đốc

Điện thoại đi động: 0913.698.443

Email: thu.dh@tinnghiacorp.com.vn

 

Bà Nguyễn Thị Ly – Kế toán trưởng

Điện thoại di động: 0919.813.806

Điện thoại bàn : 02513.512.063 – Ext: 107

Email: ly.nt@tinnghiacorp.com.vn

 

Bà Phan Thị Tú Nhi – Trưởng phòng Hành Chính – Nhân sự

Điện thoại di động: 0989.870.090

Điện thoại bàn : 02513.512.063 – Ext: 102

Email: nhi.ptt@tinnghiacorp.com.vn

 
Ông Huỳnh Quốc Cường – Trưởng phòng Đầu tư – Kinh doanh

Điện thoại di động: 0911.499.099

Điện thoại bàn : 02513.512.063 – Ext: 110

Email: cuong.hq@tinnghiacorp.com.vn

 

Bà Khổng Thị Thu Trang – Trưởng phòng Môi Trường – Hạ tầng

Điện thoại di động: 0903.147.858

Điện thoại bàn : 02513.512.063 – Ext: 109

Email: trang.ktt@tinnghiacorp.com.vn

Sự kiện nổi bật

su kien noi bat

Từ khóa nổi bật

Kỷ niệm 20 năm thành lập

Liên hệ với chúng tôi

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa

Địa chỉ: KCN Tam Phước, Đường số 6, P. Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (84-251) 351 2063
Fax: (84-251) 351 2479
Email: tip@tinnghiaip.com.vn

Video

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA Á CHÂU
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
CÔNG TY CỖ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH
Ban quản lý các Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA