CONTACT US

Tin Nghia Industrial Park Development Joint Stock Company

Address: Tam Phuoc Industrial Park, Road No. 6, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel: (84-251) 351 2063
Fax: (84-251) 351 2479
Email: tip@tinnghiaip.com.vn

Video

TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT – STOCK COMPANY
Management Board of Tin Nghia Industrial Parks
CÔNG TY CỖ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
TIN NGHIA PROFESSIONAL SECURITY SERVICES CORPORATION (TSC)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH
THONG NHAT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA Á CHÂU